UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 

Dzięki R.S. BROKER mogą Państwo zakupić dopasowane do swoich wymagań polisy ubezpieczeniowe majątkowe. Jako broker współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i jesteśmy w stanie dobrać oferty indywidualnie dopasowane tak, aby zabezpieczyć dokładnie Państwa potrzeby.

Ubezpieczeniami majątkowymi nazywamy ubezpieczenia, których celem jest ochrona mienia – w tym są to własności oraz prawa majątkowe, a także odpowiedzialność cywilną. W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą zarówno te skierowane do przedsiębiorców i instytucji oraz do klientów indywidualnych. Dzięki nim można zachować stabilność finansową firmy w przypadku utraty majątku czy też na skutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Nasza oferta obejmuje pełną gamę polis ubezpieczeniowych mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń finansowych. Poniżej mogą zapoznać się Państwo dokładnie z ich szczegółami – w razie potrzeby zawsze służymy także pomocą w wyjaśnieniu zakresu ochrony danych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia mienia

Wśród nich znajdują się ubezpieczenia skierowane do firm, warsztatów pracy, ubezpieczenia sprzętu i maszyn użytkowanych w firmach oraz popularne ubezpieczenia domów i mieszkań.

Dzięki ubezpieczeniom mienia można skutecznie chronić:

  • zabudowania – biura, warsztaty, hale produkcyjne, domy, mieszkania
  • urządzenia i maszyny
  • narzędzia pracy
  • sprzęt elektroniczny
  • i innego rodzaju mienie zależnie od polisy
N

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

są to ubezpieczenia, które chronią przed pożarami oraz losowymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, na przykład broker firmy
uderzeniem pioruna, zalaniem, huraganem, zapadaniem się ziemi, uderzeniem pojazdu, deszczu nawalnego, dymu gradu i innych zagrożeń. Zakres ochrony zależny jest od wybranego wariantu polisy.

N

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed każdym ryzykiem, które nie zostało wyłączone z jej zakresu.

N

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

polisa ubezpieczeniowa chroni przed kradzieżami z włamaniem, rabunkami, a także innymi aktami wandalizmu zależnie od zakresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może włączać także ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie lub w lokalu.

N

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

zakres ochrony włącza wszelkiego rodzaju zdarzenia nagłe i nieprzewidziane powstałe podczas eksploatacji, konserwacji, napraw, remontów, transportu maszyn.

N

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

dzięki temu ubezpieczeniu można ochronić się przed skutkami szkód powstałych podczas niewłaściwej obsługi sprzętu, jego celowego uszkodzenia, pożarów, zalania, czynników technicznych i technologicznych, a także zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, inaczej OC, nazywamy te ubezpieczenia majątkowe, które mają za cel ochronę ekonomiczną ubezpieczonej osoby przed skutkami wyrządzonych przez nią szkód osobom trzecim. Są one skierowane przede wszystkim do przedstawicieli określonych zawodów. Ubezpieczenia dzielimy na OC deliktowe w przypadku dokonania czynu niedozwolonego lub też OC kontraktowe dla niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania zobowiązania. Ubezpieczenia te są dostępne jako obowiązkowe lub też jako dobrowolne.

N

Obowiązkowe

dotyczą między innymi osób takich jak: komornik sądowy, adwokat, radca prawny, notariusz, rzecznik patentowy, podmiot wykonujący doradztwo podatkowe, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości, rolnik, posiadacz pojazdu mechanicznego, użytkownik, przewoźnik prowadzący działalność lotniczą, podmiot przyjmujący zamówienia na świadczenia zdrowotne, organizator imprezy masowej.

N

Dobrowolne

dotyczą między innymi osób fizycznych lub prawnych prowadzących badania sprawozdań finansowych lub księgi rachunkowe, osób wykonujących zawody w służbie zdrowia, nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych, członków władz spółek kapitałowych, osób prowadzących parkingi samochodowe strzeżone, zarządców dróg publicznych, użytkowników jachtów śródlądowych, przewoźników drogowch.

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe wybierane są w szczególności przez przedsiębiorstwa, które zamierzają wystartować w przetargach czy zawierają kontrakty i wymagają specjalnego uwiarygodnienia w formie gwarancji finansowych. Do ubezpieczeń finansowych zaliczane są także ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, w tym biorących kredyty. Skutecznie zabezpieczają roszczenia na wypadek niewywiązania się z umowy.

N

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku

skierowane do osób fizycznych i prawnych, obejmują ochroną ubezpieczeniową przewidywany zysk brutto, który zostałby osiągnięty przez klienta w okresie odszkodowawczym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Dotyczą zarówno strat pośrednich, jak i bezpośrednich związanych z kosztami odtworzenia mienia, wyróżniania strat finansowych, przerw w działalności firmy.

N

Ubezpieczenie kredytów kupieckich

zabezpieczają klienta zawierającego umowę kredytową z bankiem oraz samego banku lub innej instytucji finansowej między innymi w przypadku niewypłacalności, utraty pracy, śmierci kredytobiorcy.

N

Gwarancje ubezpieczeniowe

wymagane są często w przypadku zawarcia kontraktów z kontrahentami, zabezpieczając zobowiązania. W ich przypadku zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy przy braku realizacji zobowiązania wobec niego.

Jeżeli chcą Państwo zawrzeć korzystną umowę ubezpieczenia majątkowego, w naszej firmie brokerskiej można wykonać to zawsze na najlepszych warunkach. Na początku zawsze analizujemy potrzeby klientów, aby potem wskazać, jakie polisy będą najlepsze z określeniem tych o najniższej cenie, najszerszym zakresie ochrony czy spełniających inne wymagania klienta.

W razie pytań związanych z naszą ofertą ubezpieczeniową zawsze służymy fachowym doradztwem. Nasz broker zaprezentuje Państwu aktualne polisy wraz z promocjami i doradzi, jaka umowa będzie najbardziej opłacalna.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu mailowego lub telefonicznego!

Formularz kontaktowy

13 + 8 =